Algemene ledenvergadering 2018

Algemene ledenvergadering 2018

 

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Beste 


Wij nodigen u uit om op 5 april onze jaarlijkse ALV bij te wonen. Dit jaar zijn we welkom bij
Werkplein Hart van West-Brabant.

Interactie met het Werkplein Hart van West-Brabant
(Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen & Zundert)

Waarom?
Kent u het vooroordeel over ondernemers? 
Alle winst verdwijnt in de broekzak van de werkgevers……  onzin natuurlijk!

Maar hebben wij als ondernemers ook geen vooroordeel omtrent het werkplein? Worden ‘werkzoekende’ wel genoeg gestimuleerd?

Bas Kurvers, directeur van het werkplein is bereid zijn visie te geven over het functioneren van het werkplein en met u de dialoog aan te gaan.
Aanmelden

Succes story
De IKE heeft zich actief ingezet en succesvol bijgedragen aan bij het project Werk aan Werk, hier zijn mooie resultaten behaald. Het project krijgt daarom vervolg! Graag vertellen we u er meer over tijdens deze bijeenkomst. Want ook voor uw bedrijf kan het interessant zijn om deel te nemen!

Nicole Mulders, Adviseur WerkgeversServicepunt, zal een presentatie geven over de voortgang van dit project.

Hoe eerder hoe beter!
Het vinden van goed personeel en het in interessant houden van uw beroepsgroep start al bij jongeren op school. Al op jonge leeftijd wordt van kinderen verwacht dat zij keuzes maken die voor een groot deel bepalend zijn voor hun toekomst op de arbeidsmarkt. De Gemeente, de IKE, het MKB en de scholen gaan hier actief mee aan de slag.

Dit vertaald zich in het project “Verbinding vanuit de ladekast”. Het doel is scholieren zo goed mogelijk kennis te laten met de arbeidsmarkt in Etten-Leur en Rucphen. Door ze in een vroeg stadium bedrijven en organisaties binnen de gemeente te laten ontdekken, krijgen zij een reëel beeld van de lokale arbeidsmarkt.

Catharina Hoevenaars, Economisch Verbinder, zal u bijpraten over de 3 O’s en met name dit nieuwe onderwijs project. De IKE wil het onderwijs graag meer betrekken bij onze mooie bedrijven in Etten-Leur.

Win - win
Sluit aan bij deze bijeenkomst en vertel ons wat er leeft, wat de mogelijk zijn binnen uw organisatie en hoe u de toekomst voor u ziet.
Medio maart ontvangt u het volledige programma.
15.00 uur Ontvangst
15.30 uur ALV 
17.30 uur Netwerkborrel
18.30 uur Einde

Locatie: Gemeente Etten-Leur 

Mocht u zich aangemeld hebben en onverhoopt toch verhinderd zijn, laat het ons alstublieft z.s.m. weten, dan kunnen we iemand anders blij maken: info@ike-ettenleur.nl 
 

Bedrijfsbezoeken 

Benieuwd naar de volgende bedrijfsbezoeken? Bekijk hier de agenda.

 
D:IF|*