Commissie Activiteiten

De commissie Activiteiten organiseert de informele activiteiten voor de leden van de Industriële Kring Etten-Leur, zoals bedrijfsbezoeken. Voor de bedrijfsbezoeken komen alle soorten bedrijven uit ons ledenbestand in aanmerking. Leden kunnen bij elkaar in de keuken kijken en er wordt informatie over het bedrijfsproces of een bepaald thema gegeven. Naast lezingen en bedrijfsbezoeken wordt jaarlijks een jaarfeest en een golfdag voor de leden georganiseerd. Ook het beleggen van diverse vormen van overleg behoort tot de taken van de commissie. Er zijn contacten met andere industriële kringen, MKB Etten-Leur, buurtverenigingen, werkgeversorganisatie en de gemeente.

Het doel van de commissie Activiteiten is het promoten van de Industriële Kring Etten-Leur en mede daardoor werving van nieuwe leden. Ook stimuleert de commissie onderling contact tussen leden van de Industriële Kring Etten-Leur. Vanwege hun ondernemerschap in Etten-Leur kennen de commissieleden bedrijven en hun werknemers. Dit maakt de lijnen kort om bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken te organiseren.

Neem contact op met de leden van de commissie PR en Activiteiten als u lid wilt worden of een bedrijfsbezoek wilt organiseren.