Commissie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)/Duurzaamheid

Industriële ondernemingen zijn vaak afhankelijk van milieuregelgeving en vergunningen. Voor elk bedrijf gelden andere regels en er is dan ook milieubeleid per bedrijf. De Industriële Kring Etten-Leur is een platform waar leden elkaar informeren en bijstaan. De commissie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO) is het aanspreekpunt voor problemen op het gebied van milieu. De commissie fungeert als overlegorgaan tussen bedrijven, bewoners en gemeente.

De commissieleden hebben in hun werk zelf met vervuiling en milieuvergunningen te maken en bieden op basis van kennis en ervaring hulp. Onderwerpen als geluidshinder, geuroverlast, bodemsanering, afvalmanagement en groenvoorzieningen komen op tafel. De samenwerking tussen industriële bedrijven wordt door de Industriële Kring Etten-Leur gestimuleerd. Mede dankzij de commissie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO) is een overeenkomst tussen twee bedrijven op Industrieterrein Vosdonk gerealiseerd. Alumet Etten BV pompt gebruikt koelwater naar Saint Gobain Isover, waar het water wordt hergebruikt in hun bedrijfsproces. Als leden hun milieuzaken bij de commissie melden, wordt het onderwerp op de agenda gezet. In overleg met gemeente en nuts-leveranciers wordt gezocht naar een praktische uitwerking van het probleem.

Neem contact op met de leden van de commissie als u een vraag of probleem heeft.