Commissie Ontwikkeling Bedrijventerreinen

De commissie Ontwikkeling Bedrijventerreinen  houdt zich bezig met de status van de huidige bedrijventerreinen en spant zich in om te zorgen voor voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven nu en in de toekomst.

Te denken valt hierbij aan:

  • handhaving serviceniveau
  • leegstand
  • nieuwbouw
  • uitbreiding
  • etc.

Neem contact op met de leden van de commissie als u een vraag of probleem heeft.