Commissie Veiligheid

IKE heeft de uitvoering van beveiligingsactiviteiten op de industrieterreinen binnen de gemeente Etten-Leur ondergebracht in een aparte juridische entiteit met de naam Stichting Surveillance Vosdonk (SSV)

Neem contact op met het bestuur van SSV als u een vraag over veiligheid heeft.

   

Aanspreekpunt SSV

U kunt het bestuur van de SSV bereiken via de e-mail: ssv.ettenleur@gmail.com