Commissie Veiligheid en Verkeer

De Commissie Veiligheid en Verkeer zet zich in voor een goede infrastructuur van Etten-Leur en goede bewegwijzering naar en op het industrieterrein. In navolging van andere bedrijventerreinen in de regio wordt in Etten-Leur binnenkort een numerieke aanduiding van bedrijven ingevoerd.

Juni 2008 is er een schrijven gestuurd aan de Provincie over de onveilige situatie bij afrit 19 naar Vosdonk, met het verzoek dit zo snel mogelijk aan te pakken.

Neem contact op met de leden van de commissie Verkeer en Vervoer als u een vraag of probleem heeft.