Commissie Arbeidsmarktbeleid

De commissie Arbeidsmarktbeleid creëert en bewaakt een optimaal arbeidsklimaat voor werkgevers en werknemers. De Industriële Kring Etten-Leur pleit bij de overheid voor voldoende woningen, een sluitende infrastructuur en een goed woon- en werkklimaat. De commissie springt in op ad hoc vragen van haar leden over werkgelegenheid, opleidingen en stageplaatsen, indien dit in het belang is van de aangesloten ondernemers.

De commissieleden leveren hun bijdrage wanneer cases van leden op tafel komen. In de vergaderingen komt personeelsmanagement aan bod, net als wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrelaties en contracten. De commissie Personeelszaken en Werkgelegenheid is in staat snel en met kennis van zaken problemen op het gebied van personeel en arbeid aan te pakken. Door leden met elkaar in contact te brengen kunnen ervaring uitgewisseld worden en wordt gezamenlijk naar de oplossing gezocht.

De IKE is mede-initiatiefnemer van ACE, het Arbeidsmobiliteitscentrum West-Brabant:

Neem contact op met de leden van de commissie als u een vraag of probleem heeft.