Nieuws voor de industrie

Tom Berendsen in gesprek met bestuur IKE

Op 1 mei 2019 bezocht kandidaat Europees parlementslid Tom Berendsen Etten-Leur. Tom staat op plaats 3 van de lijst voor het CDA. Hij ging als eerste in gesprek met het bestuur van de IKE. Reggy Heijens en Emiel Drenth waren gesprekspartner. Tom werd vergezeld door huidige EP lid Lambert van Nistelrooij die de afgelopen jaren de Brabantse vertegenwoordiger was. Ger de Weert had de afspraken geregeld.

De Industriële Kring Etten-Leur houdt u graag op de hoogte van het laatste nieuws.

Tom Berendsen in gesprek met bestuur IKE

Op 1 mei 2019 bezocht kandidaat Europees parlementslid Tom Berendsen Etten-Leur. Tom staat op plaats 3 van de lijst voor het CDA. Hij ging als eerste in gesprek met het bestuur van de IKE. Reggy Heijens en Emiel Drenth waren gesprekspartner. Tom werd vergezeld door huidige EP lid Lambert van Nistelrooij die de afgelopen jaren de Brabantse vertegenwoordiger was. Ger de Weert had de afspraken geregeld.

Europa raakt alle bedrijven. Vaak wordt door bedrijven en burgers de afstand met Brussel als groot ervaren. In de beleving komen vanuit Brussel zaken die niet altijd herkenbaar zijn. Tom Berendsen gaf in het gesprek aan graag voorbeelden te ontvangen van zaken die voor ondernemers niet duidelijk of logisch zijn. De uit Breda komende politicus wil korte lijnen en telefoonnummers werden dan ook uitgewisseld. Direct mailen kan ook op tom@tomberendsen.eu. Emiel en Reggy konden direct al een paar voorbeelden in het gesprek noemen. En de afspraak is gemaakt dat Tom deze oppakt om meer duidelijkheid te krijgen. Overigens is wel duidelijk dat de Nederlandse overheid  de neiging heeft er nog extra regels bovenop de Europese regels te zetten. Daar zou ook terughoudend mee omgegaan moeten worden. 

Tom is van CDA huize, maar gaf aan voor alle Brabantse bedrijven en burgers de belangen te willen uitdragen. In de vorige verkiezingen waren drie partijen vertegenwoordigd uit Brabant (VVD, D’66 en CDA) in de grotere fracties in het Europees parlement. Op de huidige kieslijsten staat  alleen Tom op een verkiesbare plaats. Brabant is één van de dynamische regio’s in Europa. Er liggen mogelijkheden om met steun van Europa innovatieve ontwikkelingen zoals Bio-based, Logistiek en  Maintenance in West-Brabant te ondersteunen. We laten nu subsidiegelden liggen. Zo is het mogelijk om voor technische opleidingen in bedrijven subsidie aan te vragen voor scholing. Zorg wel voor een goed plan.  Voor de toekomst is de arbeidsmarkt van cruciaal belang voor de regio West-Brabant en ook Etten-Leur. Op termijn gaan twee werknemers met pensioen en staat er één nieuwe instromer klaar. Dat vraag om verdergaande digitalisering en robotisering van arbeidsprocessen. Ook dergelijke initiatieven worden overigens door de Europese Unie ondersteund.

De uitnodiging is gedaan dat de IKE leden op bezoek komen in Brussel. Tom Berendsen zal dan als gastheer optreden en Europa dichter bij de IKE leden brengen. 

   

  • Trigion
  • Climatic
  • ISOVER
  • Thetford
  • Van Oers Accountants
  • Witlox VCS
  • JLN Transport
  • Adax Dakwerken