VOSDONK blijft werken aan een veilig en schoon bedrijventerrein

 

Hoe werken publieke en private partijen samen aan veiligheid op een industrieterrein? Via het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen! Dankzij dit effectieve instrument werken alle partijen op Vosdonk al sinds 2008 samen voor een netjes en verzorgd industrieterrein. En dat is voor de KIWA (de instantie die de certificering voor het keurmerk doet) niet onopgemerkt gebleven: zij beoordelen industrieterrein Vosdonk als ‘een mooi visitekaartje voor ondernemend Etten-Leur’.

Samenwerken via het Keurmerk Veilig Ondernemen Vosdonk
Sinds 2008 bestaat er onder de naam ‘Keurmerk Veilig Ondernemen Vosdonk’ een samenwerking tussen:

- de Gemeente Etten-Leur
- Stichting Surveillance Vosdonk (SSV)
- Ondernemersvereniging Industriële Kring Etten-Leur (IKE)
- Politie Eenheid Zeeland – West-Brabant, Team Weerijs
- Brandweer Midden en West-Brabant, cluster Etten-Leur, Rucphen en Zundert.

Het doel van deze samenwerking is de veiligheid op het bedrijventerrein Vosdonk te verbeteren. In hoeverre de partijen dit doel halen, bepaalt het KIWA. Zij zijn de certificerende instantie die door het hele land industrieterreinen bezoeken, keuren en certificeren.

Bereikte resultaten
De samenwerking op industrieterrein Vosdonk behaalde in 2008 de certificering en daarna in 2010, 2012 en 2014 de hercertificering. Dit voorjaar werd door de partijen uitgesproken om de samenwerking voort te zetten en te gaan voor een vierde hercertificering in 2016. Op 15 november 2016 kwam de auditor van KIWA langs bij Vosdonk.

Terugblikkend op de voorbije periode kwamen onder andere de volgende bereikte resultaten naar voren:

  • Het gemeentelijk budget voor het onderhoud van het openbaar gebied is in stand gebleven, ondanks dat de gemeentelijke financiën onder druk stonden;
  • Bedrijven zijn steeds beter op de hoogte van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit komt bijvoorbeeld door de nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Het blijft niet onopgemerkt dat de bedrijven steeds meer vragen stellen over het KVO en dat zij steeds vaker gebruik maken van de Buitenbeter app;
  • Er is een groeiend besef onder de ondernemers om op het gebied van veiligheid samen alert te zijn. De Stichting Surveillance Vosdonk (SSV) krijgt meer deelnemers;
  • Het beveiligingsbedrijf dat in opdracht van de Stichting Surveillance Vosdonk (SSV) op het bedrijventerrein toezicht houdt, werkt prima samen met de politie;
  • Bijeenkomsten van bedrijven vormen een podium voor de brandweer om hun informatie uit te dragen;
  • De politie geeft aan dat de cijfers met betrekking tot inbraken, overlast op straat en berovingen positief ontwikkelen;
  • De IKE organiseert elke maand een bedrijfsbezoek, waarbij ook over het keurmerk wordt gesproken;
  • Tijdens de algemene ledenvergadering van IKE wordt ook de Stichting Surveillance Vosdonk (SSV) onder de aandacht gebracht;
  • De Stichting Surveillance Vosdonk (SSV) ontwikkelde een eigen website om informatie te verstrekken en om de collectiviteit te promoten;
  • De politie nam een gebruiksvriendelijke aangiftemodule in gebruik, speciaal voor bedrijven en instellingen. De samenwerking stimuleert het doen van aangifte of melding.

Toekomstplannen
Voor de komende drie jaar richten de samenwerkende partijen zich vooral op het handhaven van het bereikte niveau. Maar waar mogelijk streven zij een nog een verdere verbetering na. Daarnaast gaf de KIWA nog een aandachtspunt mee: in verhouding zijn er maar weinig bedrijven aangesloten zijn bij de SSV, namelijk ongeveer honderd van de driehonderdvijftig bedrijven. De samenwerkende partijen richten zich daarom de komende jaren op het vergroten van het aantal deelnemende bedrijven. Want als er meer bedrijven lid zijn, kan er meer (nog) gedaan worden en kan de contributie mogelijk ook omlaag.

Bedrijven die willen deelnemen in de SSV, geven zich op via de site www.ssv-ettenleur.nl of nemen contact op met de voorzitter van de SSV, de heer T. Kanters via mailadres. kanters.vastgoed.nl@hetnet.nl.

Dank voor de samenwerking
De leden van de werkgroep KVO-B danken alle ondernemers op het industrieterrein Vosdonk  voor hun bijdrage aan het veilig en ondernemersvriendelijk houden van het industrieterrein. De werkgroep spreekt de wens uit de ondernemers onveilige situaties (blijven) melden aan de betreffende instanties. Alleen dan kan er actie ondernomen worden en zal het industrieterrein het visitekaartje van Etten-Leur blijven.