Oorsprong

Op 1 januari 1953 is de Industriëlen Club Etten-Leur opgericht. In die tijd was sprake van een ruim opgezet industrieterrein Vosdonk. Er was zowel letterlijke als figuurlijke afstand tussen de bedrijven. De bedrijven kwamen veelal van buiten Etten-Leur en het was lastig om aan personeel te komen. Werknemers werden voornamelijk uit het Westland naar Etten-Leur gehaald. In de jaren zestig en zeventig zagen de bedrijven het nut in van samenwerking om op gemeenteniveau invloed uit te kunnen oefenen. De Industriëlen Club Etten-Leur kon op die manier woningbouw voor personeel bevorderen. De samenwerking tussen bedrijven vormde zich tot een belangenclub. De bedrijven brachten elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en oefenden gezamenlijk invloed uit. De Industriëlen Club Etten-Leur kende ook een informele functie. Werkgevers en werknemers vestigden zich nieuw in Etten-Leur en zochten bij elkaar een thuisgevoel en sfeer. Via een statutaire wijziging in 1987 is de Industriële Kring Etten-Leur ontstaan zoals die nu nog bestaat.