Werkzaamheden

De Industriële Kring Etten-Leur behartigt de belangen van haar leden en is gesprekspartner van de overheid, verenigingen, instellingen en andere belangengroeperingen. Er wordt samengewerkt met de gemeente Etten-Leur, provincie Noord-Brabant, het Midden en Klein Bedrijf, de Kamer van Koophandel, de Brabant-Zeeuwse werkgeversvereniging, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, brandweer, politie en Trigion Beveiligingen BV. Onderwerpen in interne en externe overleggen zijn de revitalisering en ontwikkeling van bedrijventerreinen, verkeer en vervoer, bereikbaarheid, personeelswerving, arbeid en onderwijs, milieuzaken, overlast en veiligheid. Naast belangenbehartiging bevordert de Industriële Kring Etten-Leur samenwerking en contacten tussen haar leden. Tussen de leden vindt vakinhoudelijke kennisuitwisseling plaats. Dankzij haar platformfunctie en netwerk kan de Industriële Kring Etten-Leur ad hoc problemen oplossen en het ondernemersklimaat in Etten-Leur versterken.

De Industriële Kring Etten-Leur organiseert diverse formele en informele activiteiten en levert services voor haar leden. Bedrijfsbezoeken, beveiligingsdiensten en toegang tot netwerken zijn daar voorbeelden van. Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten en services van de Industriële Kring Etten-Leur zijn te lezen op de pagina commissies.

De Industriële Kring Etten-Leur vertegenwoordigt zo´n 11.000 medewerkers in Etten-Leur. Wij hebben bereikt dat onze stem telt en onze mening gevraagd wordt. Wij willen ook uw belangen behartigen!