Stichting Surveillance Vosdonk

IKE heeft de uitvoering van beveiligingsactiviteiten op de industrieterreinen binnen de gemeente Etten-Leur ondergebracht in een aparte juridische entiteit met de naam Stichting Surveillance Vosdonk (SSV).

In het bestuur van de stichting zit minimaal één bestuurslid van de IKE, waardoor nauwe afstemming omtrent veiligheidsaspecten kan plaatsvinden met de IKE.

SSV spant zich al jaren in voor veilige en schone industrieterreinen binnen de gemeente Etten-Leur, inclusief de openbare ruimten. Doel is de veiligheid voor personen, bedrijven en (openbare) terreinen te optimaliseren. In dat kader neemt SSV deel aan het zgn. KVO overleg, een nauw samenwerkingsverband met de gemeente, politie, brandweer, Kamer van Koophandel en het Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding, met als resultaat dat al enkele jaren het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijfsterreinen (KVO-B) is behaald.

Daarnaast heeft SSV een contract met een beveiligingsbedrijf, thans Trigion, bij welk bedrijf leden en niet-leden van de IKE beveiliging kunnen inkopen.

Het motto van SSV is: BEVEILIGING BEGINT IN UW EIGEN ONDERNEMING.